Evenemang

Deltagande i CPF evenemang sker genom inbjudan

Uppkomande evenemang

Tidigare CPF evenemang

2018

Seminarium den 22 februari om "Recent developments in international police cooperation",
Dr Saskia Hufnagel, Senior Lecturer in Criminal Law vid School of Law, Queen Mary University of London.

Halvdagsseminarium den 22 mars om polisreformen: tre år senare. Talare, Iain Cameron, Uppsala universitet, Erik Axelsson, Statskontoret, Erik Steen, Region Mitt, Carola Gunnarsson, SKL, Lena Landström/Niklas Eklund, Umeå universitet.

Seminarium den 2 oktober om hotet från ensamagerande extremister och inbjudan till bokrelease av Den ensamme terroristen - om ensamvargar, näthat och brinnande flyktingförläggningar

Konferens den 5 och 6 november om det samnordiska forskningsprojektet om övervakning: Taking surveillance apart? Accountability and Legitimacy of Internet Surveillance and Expanded Investigatory Powers. Talare, Megan O'Neill, Amy Humphrey, Jon Mendel (Dundee University), Burkhard Schafer (Edinburgh University), Guro Flinterud, (Norwegian Police University College), Heidi Lomell (Oslo University), Jarmo Houtsonen, Anna Leppanen (Finnish Police University College), Iain Cameron (Uppsala University).

2017

Seminar den 10 april 17.15-19.00 om psykologiska påverkansfaktorer vid utredningsarbete, Moa Lidén, doktorand vid juridiska institutionen, Ivar Fahsing, Detective Chief Superintendent, norska PolitihØgskolen, Thomas Skou Roer, Institut for efterforskning, Politiskolen i Danmark,

Seminar den 2 februari kl. 15.15-19.00 kring temat övervakning.15.15 – 16.30 – Mass Surveillance? The new UK Investigatory Powers Act 2016, Dr. Jacques Hartman, Senior Lecturer in Law, Dundee University and Uppsala Forum Fellow 2017 17.15 – 18.30 – EU-domstolens dom i Mål C‑203/15 och C‑698/15 Tele2 Sverige AB och implikationerna för Sverige, Professor Iain Cameron, Juridiska institutionen.

2016

Seminar den 20 oktober med Riksrevisionen för att diskutera Riksrevisionens utkast till rapport om Polismyndighetens hantering av tillfälliga gränskontrollerna

Konferens den 29-30 september 2016 (anordnat tillsammans med Säkerhetspolisen) om terrorism, paneldiskussioner om teknologiska innovationer i utredande av terrorism, Hantering av lågintensiv terror - symbiosen mellan organiserat – oorganiserat/ansvar och medel, Terrorresor och lagföring av terror-handlingar som har skett utomlands, Den islamistiska terrorns teologiska rötter och Vägen framåt – vad behöver vi veta mer om, och varför? (80 deltagare)

Seminar den 25 april om extremism/terrorism och preventiva åtgärder, extremism med fokus på ideologi, strategier, rekrytering och aktuell lagstiftning. Diskusssion av Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitets rapport "Socialt arbete, pedagogik och arbetet mot så kallad våldsbejakande extremism" samt två pågående undersökningar ”Våld löser alla problem om du slår hårt nog.” En studie av ensamvargar, ledarlöst motstånd och symbiosen mellan organiserad och oorganiserad politisk våldsbrottslighet i vit makt-relaterade, ultranationalistiska och radikalislamistiska miljöer i Sverige (Gardell, Lööw), och ”Lokalt förankrad rasism”, Segerstedtinstututet. 

2015

Seminarium om hemliga tvångsmedel, Dr. Thorsten Weztling and Mr. Jan-Peter Kleinhans, research fellows at the German stiftung neue verantwortung, 3 december 2015

Seminarium om lone wolves, Professor Mattias Gardell (teologiska institutionen), Niklas Eneroth, Nationella Operativa avdelning, 17 november 2015

Generaldirektör för Säkerhetspolisen,
Anders Thornberg, öppnar konferensen

Konferens om hatbrott och extremism – myter och verklighet (anordnat tillsammans med Säkerhetspolisen) den 3 juni 2015, talare, Anders Thornberg, Generaldirektör, Säkerhetspolisen, Professor Anna Singer stf. Prorektor, Uppsala universitet, Helene Lööw, historiska institutionen, Uppsala Universitet, Ahn-Za Hagström, Säkerhetspolisen, Carina Djärv, Brottsförebyggande rådet, Anna Jonsson Cornell, juridiska institutionen, Uppsala Universitet, Anna Skarhed, Justitiekanslaren, Henrik Bachner, svenska kommittén mot anti-semitism, Mattias Gardell, teologiska institutionen, Uppsala universitet, Lari Nyroos, Säkerhetspolisen, Thomas Roth, armémuseum, Iain Cameron, juridiska institutionen, Uppsala universitet (70 deltagare)
Hatbrott och extremism antologi
Hatbrott och extremism referat

Seminarium om hatbrott. Professor Mattias Gardell (teologiska institutionen) talar om romska hatbrott och Professor Hans-Gunnar Axberger (juridiska institutionen) om hatbrott och yttrandefriheten, 17 mars 2015

Seminar om extremism med fokus på ideologi, strategier, rekrytering och aktuell lagstiftning.  Docent Heléne Lööw talar om vit makt världen.  Professor Mohammad Fazlhashemi om Jihadister och  Professor Iain Cameron om aktuell lagstiftning, 23 februari 2015

2014

Seminar 2 december 2014, kl. 17.15-19.00 om svenskars krigsdeltagande - historiska erfarenheter och lagstiftning kring krigsbrott, Förste intendenten och ledamoten av Kungliga krigsvetenskaps akademi Thomas Roth, Docent Heléne Lööw, Professor Iain Cameron och JD Mark Klamberg.

Seminar 13 november 2014, kl. 17.15-19.00, Professor Nick Fyfe, Director, Scottish Institute for Policing Research inleder om ämnet: If 8 forces was the problem, why was Police Scotland the answer and what difference has it made?

Seminar 29 oktober kl 13.15 – 15 Professor Marie Allen, Inst. för Immunologi, genetik och patologi inleder om ämnet DNA-teknik och rättsprocessen.

Konferens 23 oktober 2014, kl. 13.15-18.00 om framtiden för tillsyn över polisen.
13.15 Öppnande av konferensen, och sammanfattning av förslagen i betänkandet Tillsyn över polisen (SOU 2013:42) Professor Iain Cameron, Juridiska institutionen, Uppsala Universitet
13.30 På väg mot ett tillsynssamhälle? FD Helena Wockelberg, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet
13.55 Olika typer av tillsyn, Docent Lotta Lerwall, Juridiska institutionen, Uppsala Universitet
14.20 Utvärderingen av polisverksamheten, Professor Johannes Knutsson, Politihøgskolen, Oslo
14.45 Frågor och diskussion
15.15 Kaffe
15.40 Tillsyn över polisen, åklagarperspektiv, Överåklagare Mats Åhlund
16.05 Tillsyn över polisen, JO:s perspektiv, JO Cecilia Renfors
16.30 Tillsyn över polisen, JK:s perspektiv, JK Anna Skarhed
16.55 Paus
17.00 Tillsyn över polisen, SIN:s perspektiv, f.d. lagman och ordförande i SIN Sigurd Heuman.

Seminar 8 April 17.15-19.00 Docent Nazar Akrami, Psykologiska institutionen, inleder om Fördomar - en fråga om personlighet eller kontext?

Seminar den 13 mars 2014, kl. 17.15-19.00 om Våldsbejakande extremism. Docent Heléne Lööw inleder en diskussion om den statliga utredningen: När vi bryr oss - förslag om samverkan och utbildning för att effektivare förebygga våldsbejakande extremism (SOU 2013:81). Kommentatörer: Professor Mattias Gardell och Professor Iain Cameron

2013

Seminar 27 november 2013 16.15-18.00 Docent Heléne Lööw inleder en diskussion om om Godiac-projektet. Projektet som har haft till syfte att analysera s.k. extremiströrelser och deras uttryck i form av demonstrationer, våldsamheter mm, samt att utvärdera de metoder som statsmakten (främst polisen) använder för att dels tillgodose behovet av demonstrationsfrihet, dels motverka brott och garantera medborgerligt skydd för person och egendom. Projektet har stöddes av såväl EU som RPS.

Seminar 15 oktober 2013, 13.15-15.00 Professor Ingemar Thibilin, Institution för kirurgiska vetenskaper, Med fak. inleder om Rättsmedicin - medicin i rättsstatens tjänst.

Seminar 17 september 2013 16.15-18.00 . Kammarrättspresident Thomas Rolén, ordförande för Genomförande kommittén talar om ombildning av polisen till en sammanhållen myndighet